Museet om Förintelsens adress de närmaste fem åren

I Glashuset på Torsgatan i Stockholm ska Sveriges museum om Förintelsen öppna sin första utställning 2023. Pressbild. Foto: Bonnier Fastigheter

Museet om Förintelsen får sin hemvist i Glashuset på Torsgatan 19 i Stockholm. På den 541 kvm stora ytan kommer man skapa utställningar om Förintelsen. Första utställning beräknas skåda dagens ljus under 2023. Utställningarna ska lyfta fram de överlevandes egna berättelser.

Glashuset är inte de permanenta lokalerna för museet utan museet kommer var i lokalerna under de kommande fem till åtta åren, medan man utvecklar en mer permanent verksamhet. Men redan i juni 2022 kommer det starta en digital programverksamhet. Katherine Hauptman är museets chef och hon var tidigare chef för Historiska museet i Stockholm, där hon bland annat har lett arbetet med utställningen ”Speaking memories – Förintelsens sista vittnen”.

Det var under hösten 2021 som regeringen gav i uppdrag till Statens historiska museer att inrätta och bygga upp Sveriges museum om Förintelsen. Tanken med museet är för att både bevara minnet och fördjupa kunskaperna om den tiden. En viktig del i historien om Förintelsen är de överlevandes livsberättelser, och den allra första utställningen kommer också att handla om de överlevande.

Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer

Hur Förintelsen av Romer kommer representeras på museet och i utställningar eller om man kommer inkludera Romer i begreppet Förintelsen återstår att se. Nätverket mot antiziganism har tidigare skrivit i ett pressmeddelande att:

Den hierarkisering mellan olika grupper som sker genom uteslutningen av Romer ur begreppet Förintelsen är oacceptabel. Ur regeringens handlingar framkommer att det leder till en nedprioritering av kampen mot antiziganism och en ensidig fördelning av forskningsmedel till den judiska Förintelsen och antisemitism. Därför bör Sverige under sitt ordförandeskap för IHRA begära omprövning av Stockholms-deklarationen alternativt lämna deklarationen.

Läs hela pressmeddelandet HÄR

En av nätverkets huvudfrågor är Förintelsen av Romer och antiziganismen sträcker sig bortom Sveriges gränser. Där de kommer samarbeta internationellt med intresseorganisationer för mänskliga rättigheter.

Förintelsemuseet och Forum för levande historia kommer ha ett nära samarbete och Forum för levande historia har påbörjat insamlingen av föremål till en samling där bland annat vittnesmål. Där kommer finns det brevväxlingar, dagböcker, personliga berättelser, fotografier och föremål från den nazityska perioden från 1933–1945.

Tyst protest – Regeringen förnekar förintelsen av Romer

2018 lovade statsminister Stefan Löfven (S) att frågan om ett museum skulle snabbutredas, efter ett förslag från Förintelseöverlevaren Max Safir. I regeringens direktiv poängterades att det saknas en museiverksamhet i Sverige som kan samla in föremål med anknytning till Förintelsen och förmedla minnen av det historiska skeendet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS