Ny opinionsundersökning: Så ser svenskarna på EU-samarbetet

I  opinionsundersökningen anser över hälften att EU ska bekämpa våld och terrorism. När det kommer till vilka värderingar som EU bör försvara, är det mest populära svaret bland såväl svenskar som övriga EU-medborgare att ”försvara mänskliga rättigheter globalt”. Svenskar värderar dock yttrandefriheten och jämställdheten mellan män och kvinnor klart högre än man gör i övriga medlemsländer och tycker att EU bör göra mer för att försvara dessa värderingar.

  • I EU har stödet för samarbetet stärkts under pandemin.
  • I Sverige har stödet fallit, men är fortfarande högre än genomsnittet i EU.
  • Synen på vad EU bör prioritera i framtiden har förändrats.
  • Svenskarna vill att EU prioriterar åtgärder för att bekämpa terrorism och organiserad brottlighet.

Den senaste Parlameter-undersökningen, som Kantar Sifo har genomfört i november-december 2020 på uppdrag av Europaparlamentet, visar att 63 % av EU-medborgarna anser att EU-medlemskapet är bra, vilket är den högsta noteringen sedan 2007. I Sverige är motsvarande andel 68 %, vilket är en minskning med fyra procentenheter.

Andelen EU-medborgare som anser att deras land har tjänat på att vara med i EU har stigit med fyra procentenheter till 72 %. I Sverige är motsvarande andel 66 %, vilket är en minskning med sex procentenheter.

Hälften av EU-medborgarna svarar att de har en positiv bild av unionen. Det motsvarar en ökning på tio procentenheter jämfört med hösten 2019. 14 % av de tillfrågade EU-medborgarna har en negativ bild, medan 35 % är neutrala i frågan.

EU är rätt beslutsnivå för att hantera pandemin, men en reform efterfrågas

Överlag har covid-19-pandemin stärkt EU-medborgarnas tro på att ett samarbete på EU-nivå är den bästa vägen ut ur pandemin och dess konsekvenser. Bland svenskar och övriga EU-medborgare tror sju av tio (72 %) att EU:s återhämtningspaket ”Next Generation EU” kommer hjälpa deras hemland att återhämta sig snabbare ekonomiskt från de negativa effekterna av coronaviruspandemin. Det är en optimistisk del i den annars pessimistiska syn som de flesta har på ekonomin.

Endast en av fem EU-medborgare tror att den inhemska ekonomin kommer vara starkare om ett år. Bland de tillfrågade svenskarna tror en av fyra det.

Undersökningen visar också en markant ökning bland dem som tycker att saker går åt rätt håll i EU. Bland svenskar har andelen ökat från 28 % i oktober 2019 till 46 % i november-december 2020. Ökningen är inte lika kraftig bland övriga EU-medborgare, där 39 % av de tillfrågade menar att saker går åt rätt håll i EU, vilket är en ökning med 7 procentenheter.

Det är fortfarande en klar majoritet som vill se att EU tar fler steg i utvecklingen framåt och reformeras. Där skiljer sig inte svenskarnas åsikter från resten av européernas. Nästan hälften uppger att  är för EU, men inte på det sätt som EU har fungerat hittills.

Dessa frågor bör EU prioritera

Synen på vad EU bör prioritera i framtiden har förändrats  men skiljer sig mellan svenskar och övriga EU-medborgare. I 23 av 27 medlemsländer vill medborgarna helst se att Europaparlamentet gör mer för att bekämpa fattigdom och sociala ojämlikheter. I Sverige, Tjeckien samt i våra grannländer Danmark och Finland, vill medborgarna i stället att EU gör mer för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.

Enligt svenskarna bör Europaparlamentet prioritera följande tre frågor:

  • Åtgärder för att bekämpa organiserad brottslighet och terrorism (55 %)
  • Åtgärder för att utveckla förnybar energi och uppnå koldioxidneutralitet (49 %)
  • Åtgärder för att skydda vår miljö och biologisk mångfald (46 %)

När det kommer till vilka värderingar som EU bör försvara, är det mest populära svaret bland såväl svenskar som övriga EU-medborgare att ”försvara mänskliga rättigheter globalt”. Svenskar värderar dock yttrandefriheten och jämställdheten mellan män och kvinnor klart högre än man gör i övriga medlemsländer och tycker att EU bör göra mer för att försvara dessa värderingar.

Citat

Budskapet i den här undersökningen är tydligt: EU-medborgare stöder Europeiska Unionen och anser att EU är rätt nivå att hitta lösningar på krisen. Men en reform av EU är uppenbarligen någonting som medborgarna vill se och det är därför som vi måste lansera Konferensen om Europas framtid så snart som möjligt, säger Europaparlamentets talman, David Sassoli.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i samtliga medlemsländer 20 november—21 december 2020. Totalt har 27 213 personer intervjuats (personligen och online), varav 1 055 svenskar, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS