Rätten att utveckla sitt nationella minoritetsspråk i skolan

Nu börjar skola om efter ett långt sommarlov. Det är därför viktigt att påminna om att du som tillhör en nationell minoritet har rätt att utveckla ditt minoritetsspråk även om du inte har några som helst kunskaper i språket sedan tidigare. Förkunskaper krävs endast för dig som vill läsa nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan.

Källa: skolverket.se

Här kan du se en film om Nationella minoriteter har rätt till sitt språk

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Det som är viktigt att veta är att elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl. Se filmen om nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola på de fem minoritetsspråken eller engelska nedan:

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film på jiddisch
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film på finska
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film på meänkieli
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film på romani chib
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film på sydsamiskas.
Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola, film på engelska

Språkundervisningen stärker elevens identitet

Språket är bärare av erfarenhet, kunskap, tradition och kultur. Det gör det till en betydelsefull del av elevens identitetsskapande. De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att fler utvecklar språkkunskaper.

Förutom att stärka elevens kulturella identitet, så bidrar undervisning i nationella minoritetsspråk till språkrevitalisering. Det innebär att undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till att väcka ett hotat språk till liv, att bevara det och få fler talare genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket. Undervisningen bidrar till att språken fortsätter att utvecklas i Sverige. De nationella minoritetsspråken är

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib (alla varieteter)
  • samiska (alla varieteter)

Informationsblad till vårdnadshavare om romani chibPdf, 561 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 561 kB)

Skolor ansvarar för att främja de nationella minoritetsspråken

Modersmålsundervisning som nationellt minoritetsspråk organiseras på olika sätt.

Förskola

Enligt läroplanen för förskolan ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet.

När det gäller nationella minoriteteter i ett förvaltningsområde så finns det dessutom en utökad rätt till förskola, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråk. Det vill säga någonting ytterligare utöver de särskilda åtgärder som nämns ovan.

Referenser

Gymnasieförordningen (2010:2039)Länk till annan webbplats.
Skollagen (2010:800)Länk till annan webbplats.
Språklagen (2009:600)Länk till annan webbplats.
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS