Regeringskansliet agerar efter krísi -utredning i Malmö

För drygt två veckor sedan rapporterade Sydsvenskan om Malmö stads beslut att avskeda en av RIKC anställda till följd av en extern utredning och Kvällspostens avslöjanden om romani kris. Nu berättar Regeringskansliet för DIKKO om deras agerande i frågan.

Den utpekade anställde, som Sydsvenskan rapporterat om, har sedan 2019 suttit med i Regeringskansliets romska referensgrupp för arbetet med strategin för romsk inkludering. Deltagandeperioden i referensgruppen var faställd fram till 2022.

Hur har Regeringskansliet agerat på de uppgifter som framkommit i nyheterna och på det beslut som togs av Malmö stad?

Marian Wydow har entledigats från Regeringskansliets romska referensgrupp. Att delta i möten där romer anmodas att inte kontakta polisen vid till exempel misstanke om brott, enligt uppgift från Malmö stad, står i konflikt med arbetet för romsk inkludering.

Både Malmö stad och Regeringens beslut baseras på den externa utredning som blev klar i slutet på
september. Advokaten, som gjorde den externa utredningen, rekommenderade att den utpekade
anställde skulle avskedas.

I utredningen menas det att när någon missbrukar sin ställning för att uppmana andra att inte anmäla brott till polisen, rubbas kommunens förtroende för personen som anställd och det finns då laglig grund för avsked.

”Får inte delta i sammanhang som kan uppfattas vara i strid med strategin för romsk inkludering”

Hur motiverar ni beslutet om entledigande?

Syftet med strategin för romsk inkludering är att romer ska ha lika möjligheter i livet som den som inte är rom. Vilket innebär att romers rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden. Det är viktigt att deltagarna i Regeringskansliets romska referensgrupp arbetar för att nå målet i strategin och inte deltar i sammanhang som kan uppfattas vara i strid med denna.

Foto: Malmöredaktionen | Adam Hidestål, avdelningschef på kulturförvaltningen menar i en intervju till Kvällsposten att även medarbetarnas sammankoppling med romani kris på sin fritid kan vara förtroendeskadligt.

Enligt Malmö stads offentliga uttalanden och deras utredning, kan deltagandet vid informationsmöten där romani kris behandlats tolkas som att man ställer sig bakom fenomenet romani kris, och de beslut som fattas inom romani kris. Vilket i sig inte är förenlig med arbetet för romsk inkludering. Det menas också bland annat att, även medarbetarnas sammankoppling med romani kris på sin fritid kan vara förtroendeskadligt för Malmö stad och deras arbete med romsk inkludering. Även Helsingborg stad går på samma linje och menar att de som arbetar med inkluderingsfrågor måste kunna skapa förtroende både inom gruppen och i majoritetssamhället för minoriteten.

Hur ställer Regeringskansliet sig generellt till frågan om romani kris?

I Sverige gäller svensk lag och den svenska rättsordningen gäller naturligtvis för alla som bor eller vistas i Sverige.

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet | Justitieminister Morgan Johansson (S) skriver i en kommentar att all form av privat rättskipning ska stävjas och bekämpas”.

”stävjas och bekämpas”

Justitieminister Morgan Johansson (S)

Justitieminister Morgan Johansson (S) skriver i en kommentar att han ser allvarligt på uppgifterna om parallella rättsskipningar. Han menar att det finns bara en sorts domstolar i Sverige, och det är statens. All form av privat rättsskipning är förkastligt och ska stävjas och bekämpas.

Vad kommer Regeringskansliet att göra för att undvika liknande situationer?

Det här är en händelse som gäller en enskild person. Regeringen kommer fortsätta prioritera arbetet med romsk inkludering. I den hanteringen finns en beredskap för att omhänderta oförutsägbara händelser.

I en sammanfattning av all mediebevakning, offentliga uttalanden från politiker, ministrar och tjänstemän, allt från kommuner till Regeringskansliet, kan vi konstatera följande:

  1. Romani kris är inte förenlig med arbetet för romsk inkludering.
  2. Romani kris är någonting som ska stävjas och bekämpas.
  3. De som arbetar med inkluderingsfrågor motverkar arbetet med romsk inkludering genom att främja och legitimera romani kris.

Magasin DIKKO har sökt Marian Wydow för en kommentar, men har inte fått svar av honom.

Paul Dandos, frilansreporter och researcher
paul.dandos@dikko.nu

Mer att läsa:

Helsingborg: Romska tjänstepersoner får inte delta i romani kris
Romani kris/krísi en gammal tradition som nu ifrågasätts
DIKKO frågade resande/romer vad de tycker om romani kris/krísi
Romani kris/krísi ett system som aldrig hade funnits utan en tillåtande miljö


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS