Romska berättelser – ny guide i appen Upptäck historien

Barnen vid Tanto. Privat foto, fotograf okänt.

Stockholms läns museum lanserar nytt innehåll i appen Upptäck historien med guiden Romska berättelser. I guiden besöker vi en mängd olika platser runt om i Stockholms län som berättar om romskt kulturarv kopplade till personliga berättelser och minnen.

Källa: mynewsdesk.com

– Att lyfta fram romskt kulturarv i Stockholms län känns oerhört viktigt. Människor med romskt ursprung har levt i Sverige mer än 500 år, deras historia är del av vår historia. Vi hoppas att guiden Romska berättelser ska väcka nyfikenhet om romsk historia och kultur och få fler intresserade av ett spännande och viktigt ämne, säger Daniel Sahlén, projektledare för Upptäck historien.

Guiden är uppdelad i fyra delar, som grovt speglar sociala och politiska händelser som haft betydelse för den romska gruppen som helhet. Romska berättelser bygger i hög grad på intervjuer och samtal med personer med romska rötter. Länsmuseet har arbetat brett för att få med så många romska grupper som möjligt och i dag inkluderar guiden berättelser kopplat till fem olika grupper: resande, kalderash, lovara, rumungry och kalé.

– Det har varit viktigt att ha en dialog med olika romska grupper och företrädare genom hela projektet. Det har fördjupat innehållet som lyfts fram i guiden och varit en oerhört lärorik process, berättar Stella Waldenström som arbetat med insamling av material till projektet.

I det arbetet har länsmuseet fått kontakt med personer som vill dela sina berättelser. Det har också funnits en referensgrupp som bidragit med synpunkter och värdefull kunskap. Referensgruppen har kommit med förslag på vilka platser som ska lyftas i appen men även fungerat som en vägledning kring hur museet ska uttrycka sig när vi förmedlar en historia som på många sätt är en svår historia.

Romska berättelser är en guide till romskt kulturarv och historia i Stockholm. Romer är en av fem utpekade minoritetsgrupper i Sverige och deras historia är del av Sveriges historia.

Romer är ett samlingsbegrepp för flera olika grupper med romskt ursprung men som alla har en egen historia. Fem huvudgrupper brukar pekas ut – resande, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer – men deras ursprung och kulturella identitet är mer varierad än denna enkla uppdelning ger sken av.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS