9 texter om rasism, extremism och demokrati under press

Rasism 2020 är en bok som kommer i en tid av stora och snabba samhällsförändringar som skapar och sprider osäkerhet och oro. Debatten som förs i olika media har ett allt högre tonfall där känslorna får styra snarare än fakta.

Projektledare och redaktör: Annika Hamrud
Skribent: Emilie Stendahl
Illustration och formgivning: Agnes Florin
Faktalabbet gjordes med stöd av MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Här kan du LADDA NER boken

I boken beskrivs den strukturella rasismen men också den maktordning som råder och hela tiden återskapas:

Extremhögern arbetar på att bli av med sin giftiga image och kvinnorna har alltid spelat en viktig roll i att hjälpa rörelser framstå som mer normala. Eviane Leidig Postdoktor vid Center för Research on Extremism, Oslo.

I ett annat avsnitt skriver Mattias Gardell, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet, om det anti-romska som en väldigt gammal rasismformation som har sin tyngdpunkt i östra och centrala Europa. Gardell jämför den slavhandel som skedde med romer med den slavhandel som gjordes med svarta. Han tar också upp den behandling som dagens romer från Rumänien och Bulgarien är utsatta för. Han menar att den är en obehaglig form av rasism för den upprätthålls av de goda människorna.

Rasism är ett system som sorterar människor på olika sätt och ger dem olika status. Denna maktordning har funnits i drygt 500 år och förmodligen långt innan vi fick ord för vad rasism är.

Vi vet att det antimuslimska och antijudiska har gått hand i hand genom historien och är de två äldsta rasismformationerna vi har, skriver Mattias Gardell

I boken får man som läsare ta del av vad forskare, som arbetar långsamt och systematiskt, har kommit fram till i frågor som är aktuella. Boken är bra skriven och ger många infallsvinklar, den är också informativ och intressant. Den ger och skapar en kunskap som gör att det blir lättare att förstå vår samtid och kanske också lite lättare att hitta argumenten som ibland kan fattas i en diskussion.

Jag vill ju vara lojal och det blir ett hot mot min tillhörighet om jag inte håller med om det man brukar tycka i gruppen. Torun Lindholm, Professor i psykologi, Stockholms universitet.

Här kan du LADDA NER boken

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt