No Picture
nyheter

#Nyheter| Resandefolket vill skapa en egen flagga

Romaniseal – Romanichal flagproject international, vill ha en gemensam flagga för alla resande. Paul K Roos, från Sverige sitter med i det gräsrotsorganiserade flaggprojektet. Han uppmanar alla resande som vill att vara en del av projektet […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Romano Center i Väst

Fotograf Maja Kristin Nylander. I oktober invigdes ett nytt Romano Center, denna gång i Väst. Syftet är att, för de som behöver, förenkla vardagen för romer och förbättra deras möjligheter i livet. Det kan handla om […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Romsk forskning får 43,8 miljoner kronor

Det största som hänt, säger professorn Kimmo Granqvist till SVT Forskningen om det romska språket och dess utveckling i världen har tilldelats mycket pengar som kommer göra stor skillnad inom de forskningsområden de kommer användas.    I […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Minoritetslagstiftningen

I lagrådsremissen lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i minoritetslagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade […]