Det som hände i Malmö skulle inte hända i Helsingborg, romani kris/krísi

pixabay

Magasin DIKKO har tidigare varit i kontakt med Maria Norrby och regeringskansliet efter det som hände i Malmö och för att följa upp den utredning som gjordes av Helsingborgs stad om romani kris/krísi. Det som hände i Malmö skulle inte hända i Helsingborg.

I ett offentligt uttalande och enligt deras utredning menade Malmö stad att medarbetarnas sammankoppling med romani kris på sin fritid kunde vara förtroendeskadligt för Malmö stad och deras arbete med romsk inkludering. Även Helsingborg stad gick på samma linje.

När magasin DIKKO pratade med Maria Norrby, arbetsmarknadsdirektör på Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad i september 2021, sa hon att:

Det är inte förenligt med ett sånt uppdrag att också stå bakom verksamhet som romani kris, som vi menar är inte förenligt med svensk rättstradition…..Det är arbetsgivarens uppfattning att om man ska jobba med inkluderingsfrågor så måste man skapa förtroende hos minoriteten för majoritetssamhället och i majoritetssamhället för minoriteten.

Helsingborg: Romska tjänstepersoner får inte delta i romani kris

Maria Norrby fick i uppdrag 2021 att undersöka om medarbetare, som arbetar med romsk inkludering i Helsingborgs stad, deltog i romani kris eller om romani kris förekommit i kommunens lokaler. Maria Norrby berättade för magasin DIKKO att hon haft samtal med medarbetare, som arbetar med romska inkluderingsarbete i kommunen, och att det inte hade förekommit romani kris-verksamhet i kommunens lokaler. Utredningen kom också fram till att medarbetarna inte heller hade deltagit i romani kris under arbetstid. Det hade dock förekommit att medarbetare har deltagit som åhörare på fritiden.

Maria Norrby menade att:

Det inte är förenligt att arbeta med romsk inkludering och samtidigt delta i romani kris.

Helsingborg: Romska tjänstepersoner får inte delta i romani kris

Trots Helsingborgs stads utredning kan man idag läsa i Jenny Strindlövs reportage i Expressen att kommunanställda som jobbar med romsk inkludering har deltagit i överläggningar gällande parallella rättsskipningar. 

I utredningen som Maria Norrby gjorde uttalade sig den kommunanställde mannen, samme man som Jenny Strindlöv skriver om, och säger att han inte deltar i romani kris. Men livesändningar på Facebook talar sitt eget språk och där framgår det tydligt att han deltagit i minst en sådan rättsprocess i år. Dessutom hölls just den krisin i en kommunfinansierad lokal.

När magasin DIKKO gjorde sina reportage om romani kris/krísi ställdes frågan om hur Regeringskansliet generellt ställde sig till romani kris/krísi kom svaret att:

I Sverige gäller svensk lag och den svenska rättsordningen gäller naturligtvis för alla som bor eller vistas i Sverige.

Regeringskansliet agerar efter krísi -utredning i Malmö

Kris/krísi betyder domstol eller lag på romani och är en gammal tradition som fyllde en funktion när romer stod utanför samhället. Det var ett sätt att lösa konflikter romer emellan under en lång period då romer inte accepterades av majoritetssamhället. Kris/krísin upprätthöll lag och ordning samt skipade rättvisa. Domarna i dessa rättegångar är ofta äldre män, även om det funnits kvinnor, det är de med störst respekt som får uppdraget, eller så kan titeln gå i arv. Vid en romani kris/krísi samlas man tillsammans med de anklagade och offren. De båda parterna kallas in och får redogöra för sina handlingar. Efter det överlägger domarna och därefter beslutas det om straff.

Enligt Justitieminister Morgan Johansson (S) ska fenomenet ”stävjas och bekämpas”

Regeringskansliet agerar efter krísi -utredning i Malmö

Magasin DIKKO sökte Maria Norrby för en kommentar och fick svaret att de undersöker det som kommit fram och att:

Vi har från stadens sida inte förändrat vår syn och förhållningssätt när det gäller romani kris sedan vi pratades vid sist.

Mer att läsa:

Romani kris/krísi en gammal tradition som nu ifrågasätts
DIKKO frågade resande/romer vad de tycker om romani kris/krísi
Romani kris/krísi ett system som aldrig hade funnits utan en tillåtande miljö

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS