Hur blev det egentligen med alla löften som gavs innan valet

pixabay

Den nya regeringen hamnade på plats, och alla väntade på att disel- och bensinpriserna skulle störtdyka, elen skulle bli billigare och allt annat som SD lovade innan valet skulle infrias. Men, det blev inte riktigt så och många är nog lite besvikna.

LO och TCO kritiska mot högerregeringens budget och menar att det är en ”Droppe i havet”. Men för att kunna ge måste man också ta, 7,3 miljarder kronor sparas därför in på biståndet. Klimatbonusen om 2,99 miljarder kronor slopas även avfallsförbränningsskatten som beräknas kosta 410 miljoner kronor. Regeringen vill även sänka skatten på bensin och diesel med en krona från årsskiftet. Sänkningen är mycket lägre än den som utlovades och för elbilsköparna har den tidigare klimatbonusen försvunnit. Reduktionsplikten kommer att sänkas till EU:s miniminivå, vilket kan ha en negativ effekt på klimatet.

Statsbidraget till Sveriges kommuner och regioner blir 6 miljarder kronor

Statsbidraget till Sveriges kommuner och regioner blir 6 miljarder kronor. I tider med prisökningar stoppar man in mer pengar till vård, skola och omsorg som bedrivs i kommunala och regionala regi. Något som ska korta vårdköerna och ge fler vårdplatser. A-kassan kommer ligga kvar på samma nivå som under pandemin med ett maxtak på 1 200 kronor per dag de första 100 dagar. Regeringen föreslår även sänkt jobbskatt för arbetande pensionärer. Den utlovade sänkning av inkomstskatten uteblir däremot, vilket var ett vallöfte från Moderaterna. Denna skattelättnad fick stryka på foten till förmån för en permanent a-kasseersättning, vilket fått skarp kritik från de egna leden.

Rättsväsendet får höjda anslag med 1,43 miljarder kronor, 938 miljoner ska gå till att utöka Polismyndigheten. 10 000 poliser ska anställas till och med 2024. 300 miljoner hamnar på extra resurser till Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen. Resterande 150 miljoner fördelas på övriga brottsbekämpande myndigheter.

Kulturbudgeten ligger på 9 miljarder kronor. Det innebär en minskning på cirka 1,1 miljarder kronor jämfört med förra årets budget på drygt 10 miljarder kronor. Museernas entré, på de statliga museerna, tas bort vilket innebär en anslagsminskning på strax under hundra miljoner. Och satsningar på kulturskolor och biblioteken halveras. Pandemistöden minskar. Det tillkommer däremot en helt ny satsning på cirka 40 miljoner för konstnärer i form av stipendier och tv-avgiften sänks.

Sametinget och de Nationella minoriteterna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare enligt budgetpropositionen

Regeringens budgetproposition för biblioteken, kulturen och urfolk och nationella minoriteter

Sametinget och de Nationella minoriteterna ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare enligt budgetpropositionen. Magasin DIKKO har skickat frågor, sökt (och påmint) kulturminister Parisa Liljestrand om de frågor som vi ställt henne, om hennes minoritetspolitiska tankar.

Regeringen presenterade även ett extra elstöd, utöver högkostnadsskyddet på 55 miljarder till hushåll och företag. Det extra stödet ska gynna de så kallade elintensiva företagen. Sen vill regeringen stärka upp försvaret, både militärt och civilt, eftersom världen utanför våra gränser är ostabil. Det civila försvaret får totalt 900 miljoner kronor. Tanken är att Sverige ska uppnå Natos mål om försvarsutgifter – motsvarande två procent av BNP – senast 2026. Dessutom kommer Ukraina få ett utökat militärt stöd, genom bland annat kvalificerade vapensystem.

Budgetpropositionen för 2023: Reformer för att stärka Sverige i en utmanande tid

Redan nu kan man se att det finns en hel del kritik mot budgeten och överenskommelse för Sverige – Tidöavtalet. Civil Right Defenders menar att Tidöavtalet leder Sverige i en mer repressiv och antidemokratisk riktning. Björn Söder, riksdagsledamot och ordförande för den svenska delegationen i organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE, kontrade och menade att organisationens bidrag direkt borde strypas. Vilket helt klart skulle skapa en tystnadskultur som SD i vanliga fall är kritisk mot. Det har också kommit reaktioner som menar att Tidöavtalet kan få förödande konsekvenser för demokratin, mänskliga rättigheter, biståndet, barn och kvinnors situation och för människor som lever i utsatthet. Hur det blir återstår att se.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS