Kolla in det här – Vill du bli ledamot i en arbetsgrupp eller referensgrupp på Kulturrådet

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Nu söker de nya ledamöter till sina arbets- och referensgrupper. Som ledamot bidrar du till att konst och kultur skapas och blir tillgänglig för alla. Så passa på att anmäla ditt intresse!

Arbets- och referensgrupper är grupper av sakkunniga som är kopplade till Kulturrådets olika bidragsformer. Deras uppgift är att göra kvalitetsbedömningar av ansökningarna.

Vi söker löpande nya ledamöter till våra arbetsgrupper och referensgrupper. Här kan du anmäla ditt intresse genom att fylla i anmälningsformuläret där du beskriver din kompetens.

Länk till anmälningsformuläret hittar du längst ned på sidan.

Vem kan bli ledamot?

Vi söker dig som har kunskaper inom ett eller flera konstområden och vill bidra till att angelägen konst och kultur av hög kvalitet skapas och finns tillgänglig för alla.

Arbets- och referensgrupperna består av personer med hög kompetens inom konstområdet. 

Vad ingår i uppdraget?

Referensgruppernas uppgift är att föreslå hur bidrag till kulturlivet ska fördelas. Arbetsgrupperna, som arbetar med bidrag till utgivning av litteratur, fattar beslut om fördelning av bidrag. Uppdraget ställer höga krav på ledamöternas sakkunskap, oberoende och integritet. Vi utgår från den statliga värdegrunden där principen om objektivitet är grundläggande. Bedömningen av ansökningar sker utifrån saklighet, opartiskhet och likabehandling, och vi arbetar löpande för att motverka att jävsförhållanden uppstår.

Vi på Kulturrådet beviljar bidrag till fria aktörer inom scenkonst, musik, bildkonst, form och konsthantverk. Det finns också bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läs- och litteraturfrämjande. Här kan du se inom vilka områden våra arbetsgrupper och referensgrupper arbetar.

Kulturrrådets arbetsgrupper

Kulturrrådets referensgrupper

Uppdraget som ledamot ser olika ut beroende på konstområde. I uppgiften ingår att läsa ansökningar samt att titta på föreställningar inom scenkonstområdet och att lyssna på ljudprov inom musikutgivning. Inom bildkonst, form och konsthantverk ingår att se utställningar. Arbetet inom grupperna för litteratur och kulturtidskrifter innebär omfattande läsning och personerna i gruppen behöver avsätta tid för detta.

Grupperna diskuterar varje år tendenser och behov inom sina områden vilket ger Kulturrådet underlag för att utveckla bidragsgivningen och främja konstområden.

Hur mycket tid rör det sig om?

Uppdraget kan kombineras med ditt ordinarie arbete, men innebär omfattande och kvalificerat arbete och är periodvis arbetsintensivt. Grupperna som bedömer ansökningar inom scenkonst, musik, bildkonst, form och konsthantverk och nationella minoriteter beräknas ha två till fem möten per år, i princip alltid heldagar. Mötena kan äga rum både under vardagar och helger. Ledamöterna bedömer 50–400 ansökningar per år.

Grupperna för litteratur bedömer cirka 400–700 titlar per år. Titlarna delas upp mellan gruppernas ledamöter. Grupperna har heldagsmöten cirka fyra till sju gånger per år. Referensgruppen för kulturtidskrifter bedömer cirka 120–130 ansökningar och har ett möte per år.

Vad är arvodet?

Formen för arvodena varierar mellan grupperna. Grundprincipen är att ledamöterna inom scenkonst, musik, bildkonst, form och konsthantverk samt nationella minoriteter får ett årsarvode på mellan 6 000 kronor och 20 000 kronor. Ersättningsnivåerna varierar beroende på arbetets omfattning.

Arbetsgrupperna som bedömer efterhandsstödet till litteratur får ett arvode på 500 kronor per läst titel. Ledamöterna får också ett arvode per möte på 2 000 kronor för en heldag.

Hur många platser finns?

Antalet ledamöter i de olika grupperna varierar mellan fem och nio personer. Antalet vakanser varierar från år till år, vanligtvis är det en eller ett par platser i varje grupp som ska fyllas.

Hur utses ledamöterna?

Vi på Kulturrådet gör ett urval av de som anmält sitt intresse för uppdraget. Anmälan kan ha skett på eget initiativ eller på anmodan av Kulturrådet. Eftersom grupperna ska ha både bredd och spets i sin kompetens är det ofta olika och varierande erfarenhet som efterfrågas. Vi tittar särskilt på gruppernas samlade sakkunskap inom konstområden och genrer.

Vi får in många intresseanmälningar. Kulturrådet utser varje år ett antal ledamöter med utgångspunkt i det kompetensbehov som finns i arbets- och referensgrupperna. Behovet skiljer sig mellan åren beroende på vilka som har slutat i arbets- och referensgrupperna.

Ledamöterna utses formellt av Kulturrådets generaldirektör för en period på två år. En ledamot kan väljas om för en period och totalt ha sitt uppdrag under fyra år.

Nedan kan du se vilka som ingår i våra arbets- och referensgrupper just nu och läsa mer om hur vi arbetar mot mutor och jäv.

Har du frågor?

Kontakta oss via e-post på: kulturradet@kulturradet.se

Anmäl intresse

Här kan du anmäla intresse för att bli ledamot

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS