Debatt

Debatt| Nationella minoriteter och psykisk ohälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten. Det pågår en strid om vår hälsa i Sverige. Striden pågår inombords hos många barn, unga och vuxna som lider av psykisk […]

Kultur

#Kultur| Lekplatsen

Lillemor Holmlund är en poet och pensionär som skriver poesi om vardagshändelser och berättelser om tomtar och oknytt. På lekplatsenMed en knuten näve stod hon där rak i ryggenÖgonen som brann under luggen höjdesmot den […]

reportage

#Reportage| Romska rådet Borås

Robert Simonovic är samordnare och brobyggare för romsk inkludering i Borås stad sen den 10 april 2017. Han arbetar på Arbetslivsförvaltningen, integration och nationella minoriteter. Robert har lång erfarenhet och har varit aktiv romsk aktivist […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Minoritetslagstiftningen

I lagrådsremissen lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i minoritetslagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade […]

reportage

Reportage| Från missbruk till skogsbruk

Livets hårda skola, inte bara en status på facebook. Mikael Andersson är 45 år och kommer från Kalix men bor nu för tiden i Ludvika. Tredje februari 2018 har han varit drogfri i fem år. […]

ledare

DIKKO

DIKKO/Dik Manusch – Se Människan. Syftet med tidningen är att förmedla ett resande/romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida kunskap om minoriteten romer.DIKKO kommer utifrån en idé som fem vänner fick i början av 2018. Vi […]