Rapport: ”Våld mot samiska kvinnor”

Nordiskt samarbetes webbplats (norden.org), Foto Karin Beate Nøsterud

I går på internationella kvinnodagen fredag 8 mars presenterar forskargruppen Lávvuo vid Umeå universitet rapporten Våld mot samiska kvinnor, som har tagits fram på uppdrag av Sametinget.

Källa: umea.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Kunskapen om samiska kvinnors våldsutsatthet har fram till i dag varit begränsad. Ny forskning visar att det kan finnas särskilda utmaningar i att adressera frågan om våldet och hinder för samhällets stödstrukturer att nå och stötta de våldsutsatta.

Sametinget tog mot uppdraget av regeringen i november 2021 uppdraget att under 2021–2024 arbeta med främjande åtgärder för jämställdhet i det samiska samhället och att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Sametinget har tidigare gjort en kartläggning av jämställdhet i det samiska samhället. En viktig insats som prioriterats i Sametingets nuvarande jämställdhetsprojekt är att förbättra kunskapsläget inom området våld mot samiska kvinnor. Sametingets jämställdhetsuppdrag ska slutredovisas 31 mars 2025.

Rapporten ”Våld mot samiska kvinnor” utgör ett oerhört viktigt kunskapsunderlag för Sametinget och alla andra aktörer som arbetar med jämställdhet, hälsa och våldsutsatthet. Rapporten synliggör och presenterar för första gången kvantitativa och kvalitativa data kring våld mot samiska kvinnor och flickor på den svenska sidan av Sápmi.

Resultaten är mycket oroande och talar sitt tydliga språk. Det krävs många fler åtgärder i det samiska samhället och i majoritetssamhället riktade mot våldet mot samiska kvinnor och flickor, samt HBTQI-samer. Den pekar på ett samhällsproblem med en våldsutsatthet som behöver synliggöras, bekämpas och förebyggas. Den pekar även på behovet av mer forskning, både kvantitativ och kvalitativ

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern
Vald-mot-samiska-kvinnorLadda ner

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS