Nyheter

Nyheter| Skrivarkurser i minoritetsspråken

Under 2019 kommer folkhögskolan Biskops-Arnö att arrangera fem skrivarkurser med fokus på de svenska minoritetsspråken. Kursen i romani chib kommer Jon Pettersson, ordförande för Frantzwagner sällskapet och en av de få modersmålslärare i romani som […]

Debatt

Debatt| Sanningskommission det enda rätta

Nu har Sametinget lämnat in en formell begäran till regeringen om en samisk sanningskommission. Sametinget lämnade över en begäran under onsdagen till sameminstern Amanda Lind i Stockholm om en samisk sanningskommission. Sametinget vill att regeringen […]

Nyheter

Nyheter| Nationella minoriteters nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet! Nationella minoriteter är ett nyhetsbrev som ges ut av Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, som tillsammans har regeringens uppdrag att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Nyhetsbrevet […]