Debatt

28 av 35 romska program har gjorts av ickeromer

I ett reportage har Sveriges Radio-journalisten, Rouzbeh Djalaie, lyft frågan om representation inom mediebranschen. SVTs programledare, Dusan Marinkovic, är kritisk mot sin egen arbetsgivares minoritetsutbud. Debatten om representation kan kännas tröttsam. Särskilt tröttsam när en […]

nyheter

Boktips för HBTQI-personer

Tillhör du minoriteten romer och är är en HBTQI person så är du en minoritet inom en minoritet. I Sverige finns det inte så många föreningar som har den inriktningen. Men det finns en engelsk […]

nyheter

KB:s remissvar på Skolbiblioteksutredningen

Utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning innehåller förslag som ska göra tillgången till skolbibliotek mer likvärdig för landets elever. I sitt remissvar instämmer Kungliga biblioteket (KB) i många av förslagen, men anser också att några […]

nyheter

Nu lanseras nya isof.se!

Den 7 juni lanserade Institutet för språk och folkminnen (Isof) sin nya webbplats isof.se. Den nya webben har nya färger och former, fungerar på ett nytt sätt och är proppfull med nytt och spännande innehåll […]

nyheter

Helsingfors polisinrättning övervakade romer, etnisk profilering?

Polisstyrelsen gav en förebråelser åt Helsingfors polisinrättningen i ärendet som gäller övervakning av romer. Förebråelserna handlar om en förebyggande och informationsinhämtningsoperation (KURI1) vid Helsingfors polisinrättning, som riktade sig mot romer i mitten av 2010-talet. När […]