Insändare

Situationen i Ukraina väcker gamla minnen

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. Situationen i Ukraina väcker gamla minnen. Trauman upprepas för oss som har upplevt det redan. […]

Nyheter

Support Roma perople of Ukraine

We, the European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) and our Ukrainian partner the Youth Agency for the Advocacy of Roma Culture (ARCA) stand in solidarity with the brave people of Ukraine! DONATE HERE A few words from […]