Demonstration mot förslaget om anmälningsplikt i Göteborg den 17 september

Många uttrycker sitt missnöje med det nya lagförslaget om anmälningsplikt. På söndag, den 17 september, genomför en av många demonstrationer i Göteborg på Gustaf Adolfs Torg mot förslaget om anmälningsplikt som regeringen har lagt fram. Orsaken enligt arrangörerna är att: SD och regeringen planerar en angiverilag som urholkar demokratin, bryter mot mänskliga rättigheter och splittrar samhället.

Arrangörer: Amnesty, IMÄI, SWAN, SFSA, Alla åt alla, med flera

🔥 VARFÖR PROTESTERAR VI? 🔥
Regeringen förbereder en angiverilag, som tvingar offentligt anställda att anmäla papperslösa till Polisen, så att de ska kunna tvångsutvisas – ofta till förtryck, diktatur och livsfara. Lärare tvingas ange sina elever, vårdpersonal sina patienter och socialsekreterare sina klienter. Om de vägrar riskerar de att dömas i domstol.

Ett samhälle med angiverilag är ett samhälle där utsatta människor av rädsla för att anges avstår från att söka vård eller gå i skolan. Där människor avhumaniseras, grupper ställs mot varandra och rädsla och misstänksamhet dominerar.

Därmed bryter angiverilagen mot Barnkonventionen, tystnadsplikten och grundläggande mänskliga rättigheter, då papperslösa i praktiken förvägras rätten till vård och skola.

Motståndet är stort. Fackförbund, forskare och offentliganställda protesterar. Tusentals lärare, läkare och sjuksköterskor har lovat att vägra följa lagen om den införs.

Denna demonstration samlar alla som vill protestera.

🔥 WHY ARE WE PROTESTING? 🔥
The government is preparing a reporting law, which forces public employees to report undocumented people to the police, so that they can be forcibly deported – often to oppression, dictatorship and danger to life.
Teachers are forced to report their students, health care workers their patients and social workers their clients. If they refuse, they risk being convicted in court.

A society with a reporting law is a society where vulnerable people refrain from seeking care or going to school for fear of being reported. Where people are dehumanized, groups are pitted against each other and fear and suspicion dominate.

Thus, the reporting law violates the Convention on the Rights of the Child, the duty of confidentiality and basic human rights, as the undocumented are in practice denied the right to care and school.

The resistance is great. Unions, researchers and civil servants are protesting. Thousands of teachers, doctors and nurses have vowed to refuse to follow the law if it is introduced.

This demonstration gathers everyone who wants to protest.

Presskonferensen om anmälningplikten
Nu är sommaren slut och mörkret börjar vara påtagligt i vårt samhälle
Jag tror att vi måste ställa oss frågan – Vad är det för samhälle vi vill ha?
Därför hotar angiveriförslaget den svenska demokratin
Angiverilagen skapar ett angiverisamhälle

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS