Mänskliga rättigheter gäller alla och är inget som är valbart

pixabay

Det har gått ett år sedan regeringen tillträdde och lovade förändring, vilket de har hållit. Regeringen har ihop med Sverigedemokraterna tagit fram Tidöavtalet, lagt fram ett flertal lagförslag och jobbar nu på Tidöavtalet 2.0. Några av förslagen – så som angiverilagen, visitationszoner och övervakning – har nu tagits vidare i utredningar.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu

Åkesson har i dagarna publicerat sitt tal till nationen och det visar på hur mycket han styr på sitt inofficiella sätt. Talet har i skrivande stund setts av snart 425 000 personer. Man kan jämföra det med Kristerssons tal som setts av 60 000 personer.

SD fortsätter att öka i opinionsundersökningarna (se längre ner) samtidigt som Moderaterna fortsätter att minska. SD och Tidöavtalet är de trådar som styr den marionett som regeringspartierna utgör.  

Angiverilagen skapar ett angiverisamhälle

Nu börjar också konsekvenserna av de förslag som redan sjösatts kicka in. Från 1 november måste du tjäna minst 27 360 kr varje månad om du har uppehållstillstånd i Sverige. Tjänar du mindre än så anses du inte ha en god försörjning, och får inte vara kvar i Sverige.

Med det resonemanget är det många svenskar som inte har en god försörjning. Exempel på medellöner 2023:

Barnskötare 25 300 kr
Elevassistent 26 000 kr
Kafébiträde 23 300 kr
Personlig assistent 26 100 kr
Hemtjänstpersonal 26 400 kr
Telefonförsäljare 22 600 kr
Kassörska 23 700 kr
(Källa: yrkeskollen.se) 

Samtidigt vill också Kristersson bidra till nedmonteringen av välfärdssystemet genom att föreslå att flerbarnstillägget ska tas bort, med motiveringen att invandrarkvinnor inte ska skaffa så många barn. Kristersson menar att flerbarnstillägg är ett bidrag som hämmar integrationen. På 30–40-talet hade vi assimilering och tvångssteriliseringar, vi kanske inte är där ännu men det är helt klart att vi har vi börjat åka kana i en utförsbacke.

Kulturens frihet ifrågasätts, kan påverka yttrandefriheten

Det lever fortfarande människor som har egen erfarenhet av att sitta på barnhem och ungdomsvårdsskolor och ingen av dem kan vittna om att det gjorde dem till bättre människor. De flesta Resandefamiljer kan fortfarande vittna om släktingar som steriliserats eller satts på barnhem. Olika former av omhändertagande av barnen och steriliseringar var åtgärder som i hög grad användes på Resandefolket, Samerna och andra som man inte ansåg passa in, helt enligt den raslära som användes då.

Ny folkräkning i Sverige kommer ske som en del av Tidöavtalet

I en demokrati krävs det en stark opposition och utan att överdriva kan man nog säga att det just nu saknas en sådan. Visst är tonläget och svansföringen hög, men i sakfrågor saknas diskussionerna. Visst kan det vara så att svängrummet i de frågor som dominerar – Nato, den ekonomiska krisen, gängvåldet – inte är direkt stort, men inte ens när Moderaterna beslutar att inte höja brytpunkten för statlig inkomstskatt samtidigt som Socialdemokraterna förordar skattesänkningar slår det några större gnistor.

Nu vill dessutom Jimmie Åkesson att man ska besluta om att sänka straffmyndighetsåldern från 15 år till 13 år. Han tycker man ska kunna spärra in barn på livstid, något som går helt emot både forskning och beprövad erfarenhet. Kanske kan detta förslag bli den gnista som ska tända oppositionens falnande eld.

– Är man tillräckligt gammal för att begå ett grovt våldsbrott, då är man också tillräckligt gammal för att ta konsekvenserna för det brott som man begått, menar Åkesson i Ekots lördagsintervju.

Blir barnen en bricka i spelet om gängkriminaliteten?

Sverige har tidigare haft ungdomsfängelser, något som avskaffades 1979 eftersom man ansåg att förvaringen av ungdomar hade mer negativa effekter än positiva. Regeringen och Sverigedemokraterna vill nu återinföra ungdomsfängelser i Sverige för unga kriminella mellan 15 och 17 år som begått grova brott. Det vill säga om inte Åkessons senaste förslag om att döma 13-åringar till fängelse går igenom, för då kommer ungdomsfängelserna inhysa åldersgruppen 13–17 år.

Leif GW Persson tror varken att det kommer minska återfallsrisken eller avskräcka unga från att dras in i kriminalitet. Enligt GW Persson avskaffades ungdomsfängelserna för att de innebar en:

– För hög återfallsrisk, dålig säkerhet och var utbildningsanstalter i grov brottslighet.

Var finns det förebyggande arbetet som kan stoppa resan i den mer och mer såpade backe vi åker kana på just nu kan man stilla undra?

Sverige har åtagit sig att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Vi har tidigare varit ett föredöme för resten av världen med vår strävan för mänskliga rättigheter och vårt arbete mot orättvisor, ibland så till den milda grad att vi uppfattades som självgoda. Det var ett åtagande som tydliggjorde att rättigheter gäller alla, oavsett var man bor, var man kommer ifrån, hur man ser ut eller vem man är, oavsett nationalitet, medborgarskap eller migrationsstatus, som vi stolt visade upp för omvärlden. Dessa mänskliga rättigheter som vi varit så stolta över fiser numer ihop som en ballong som man glömt att knyta ihop.

Mänskliga rättigheter och invandrare ses idag med andra ögon och blir misstänkliggjorda på många sätt. Trots att det ofta är ”invandrare” som ser till att våra gamla får den omsorg de ska ha och tar sig an många av de låglöneyrken som vi ”svenskar” inte vill ha. De nationella minoriteternas rättigheter upplevs också ha hamnat i skymundan och vårt sätt att leva nedprioriteras. Dessutom har vi en klimatkris som påverkar oss alla och våra klimatmål kommer inte att uppfyllas eftersom målen inte prioriteras. Vi ser att de nya politiska förslagen som under året har lagts fram riskerar att kraftigt hota rättsstatens principer och gör dessutom skillnad på folk och folk.

Nya siffror: fler svenskar oroliga för den demokratiska utvecklingen

För varje gång regeringen ställer rättighet mot rättighet, grupp mot grupp och människa mot människa tar vi ytterligare ett kliv tillbaka till en del av vår historia som vi absolut inte är stolta över. Jag saknar en nyanserad debatt som inte bara handlar om straff och fördömanden för att lösa den kris landet står inför nu. Mänskliga rättigheter gäller alla och är därför inte valbart.

Demoskops väljarbarometer

Demoskops väljarbarometer för oktober månad visar: 

  • Skillnaden mellan blocken ökar och oppositionen har nu ett övertag med 6,5 procentenheter
  • Moderaterna backat något till 19,5 procent (-1,4) och närmar sig nu valresultatet 2022.
  • Sverigedemokraterna ökar något till 19,6 procent (+0,6) och är därmed jämnstora med Moderaterna.
  • Socialdemokraterna backar något till 36,5 procent (-0,4)
  • Liberalerna ligger stadigt under spärren med 2,4 procent (-0,2), vilket är den lägsta nivån sedan mars 2022. Tre andra partier ligger något högre, men ändå kring 4-procentspärren: Miljöpartiet noterar 3,8 procent (+0,7) och Kristdemokraterna når 4,0 (+0,3) och Centerpartiet ligger fortsatt nära spärren med 4,5 procent (+0,2).

Oppositionen samlar 52,0 procent (+0,5) av väljarna och Tidöpartierna noterar 45,5 procent (-0,7). Skillnaden mellan blocken fortsätter öka även denna månad och är nu 6,5 procentenheter till oppositionens fördel.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar alltid är förknippade med osäkerhet. Läs mer här. 

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.com

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS