Nyheter

Polarbibblo utforska fler språk 

Polarbibblo får ett uppdrag av Kungliga biblioteket. Det står klart nu när KB bygger ut sitt arbete med de nationella minoritetsspråken. Barnens arena för det egna berättandet, Polarbibblo, ska på sikt få ännu fler språk. […]

Nyheter

Historisk satsning på minoritetsspråken

Regeringen har idag gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att under 2022–2024 ansvara för språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Dessutom förstärks Samiskt språkcentrum vid Sametinget. Det är […]

Kultur

Jens Stelius Lundberg: Alfa och omega

Bortom allt bekant,Skola vi resa,Det äro kallt,Önskar samspela. I det möjligas utkant,Vill jag leva,Ett liv så pikant,Önskar du dela. Du är parant,Vi bliva sena,Jag är ers aspirantBegrip vad jag mena. Var min proviant,Hungrig jag treva,Bliva […]