Demokrati

#valet2022 | Kulturdepartementet svarar på frågor om minoritetspolitiken

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska […]

Demokrati

#valet2022 | Söderhamns kommun ska under 2021 se över mål och ambitioner som ska riktas mot de nationella minoriteterna.

Under flyktingvågen 2015-2016 kom ett stort antal asylsökande till kommunen. Under en period var Söderhamns den kommun som hade flest asylsökande i boende i jämförelse med samtliga kommuner i Sverige, vi hade strax över 2000 […]

Demokrati

#valet2022| Region Västerbotten vill nå ut med kunskap om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.  Reportageserie om partier, regioner och kommuners minoritetspolitik Region Västerbottens syfte och mål med de riktlinjer […]

Demokrati

#valet2022| Västra Götalandsregionen vill behålla och utveckla minoriteternas språk och kultur

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken. Västra Götalandsregionen är en politiskt styrd organisation med ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik […]

Demokrati

#valet2022 | Liberalerna vill öka delaktigheten för samer i beslut som påverkar det samiska folket

Liberalerna skriver i ett pressmeddelande att de beklagar att regeringens förslag om konsultationsordning för det samiska folket inte kommer att gå igenom i riksdagen. Detta står klart efter att fem andra riksdagspartier lämnat in motioner […]